Tillbaka till Främjandet

Styrelse

 


Styrelse och kommittéer i Hälleviksstrands Främjande.

 

Ordförande:

Lars Wemme

Vice ordförande:

Per Oscarsson

Sekreterare:

Ingrid Uttberg

Kassör:

Lennart Rosell

Ledamöter:

Christer Eriksson

Anders Johnsson

Johan Oskarsson

Suppleanter:

Carina Brockmar

Katalin Fredriksson Rozsa

Per Hallberger

Ingegärd Brandin

Mona Oskarsson

Dick Philipson

Badplatskommitté:

Olof Jakobsson

Per-Erik Näslund

Claes-Håkan Ström

Agneta Österberg-Näslund

Byggnadsunderhåll-kommitté:

Magnus Uttberg

Jan-Olof Kimfors

Kjell Isacsson

Marcus Lindström

Katalin Fredriksson Rozsa

Christian Oskarsson

Parkkommitté:

Rolf Thåström

Birgitta Abrahamsson

Lokalenskötsel-kommitté:

Carina Brockmar

Eva Friberg

Mona Oskarsson

Åse Oskarsson
(Bokning)

Ingegärd Brandin

Tribunenkommitté:

Per Oscarsson

Roger Andersson

Hans Abramson (HKSS)

Ingegerd Brandin

Per-Erik Näslund

Ingvar Javer

Samhällsbyggnads-kommitté:

Lars Henström

Lars Colliander

Johan Ekman

Lennart Mattson

Ronny Glemberg

Revisorer:

Els-Marie Ragnar

Örjan Ström

Revisorsuppleanter:

Freddie Renholm

Ann Wettergren Agell

Valberedning:

Lotta Rosander Hallberger

Lennart Mattsson

Stigar & Leder kommitté

Börje Olofsson

Lennart Rosell

Ann-Christin Wallerius

Fredrik Wallerius

Ingvar Javér

Hemside kommitté

Håkan Bergendahl

Niklas Hedlund

Anders Johnsson

Mattias Niklasson

Christer Oskarsson

 

Logga in

Nyhetsbrev