Tillbaka till Främjandet

Styrelse

 


Styrelse och kommittéer i Hälleviksstrands Främjande.

 

Ordförande:

Curt Åkesson

Vice ordförande:

Per Oscarsson

Sekreterare:

Lennart Rosell

Kassör:

Roger Andersson

Ledamöter:

Christer Eriksson

Anders Johnsson

Johan Oskarsson

Suppleanter:

Eija Andelin

Jennie Johansson

Carina Brockmar

Johan Ekman

Inger Gustavsson

Cecilia Oskarsson

Badplatskommitté:

Per-Erik Näslund

Vakant

Susanne Rodin

Agneta Österberg-Näslund

Byggnadskommitté:

Roger Andersson

John Bergström

Marcus Lindström

Kjell Isacsson

Christian Oskarsson

Nils-Rune Oskarsson

Parkkommitté:

Anita Bergström

Christina Oscarsson

Gunilla Sandberg

Evy  Johansson

Lokalenkommitté:

Carina Brockmar

Eva Friberg

Cecilia Oskarson

Mona Oskarsson

Hemsidekommitté:

Håkan Bergendahl

Christer Eriksson

Niklas Hedlund

Anders Johnsson

Mattias Niklasson

Christer Oscarsson

Samhällsbyggnads-kommitté:

Eija Andelin

Lars Colliander

Johan Ekman

Hans-Erik Gustavsson

Lennart Mattson

Ronny Glemberg

Revisorer:

Els-Marie Ragnar

Örjan Ström

Revisorsuppleanter:

Karin Ekman Lith

Jan Oscarsson

Valberedning:

Lars Colliander

Lennart Mattsson

 

Logga in

Nyhetsbrev