Tillbaka till Lokalen

Projekt Lokalen 2.0

Samlingslokalen ”Lokalen” donerades 1949 till Hälleviksstrands Främjande och har sedan dess varit det sociala navet i samhället. Lokalen har tidigare varit både bibliotek och biograf men fyller idag en viktig funktion som mötesplats året runt (After Work, café mm), samlingslokal (föreningsmöten, vallokal mm), bas för aktiviteter (föreläsningar, konstutställning, loppis mm, ungdomsverksamhet (seglarskola mm) samt festlokal med bröllop och fester. 

Renoveringsbehov: Främjandet beställde för ett par år sedan en byggnadsbesiktning och rapporten pekade på flera olika behov av åtgärder: Takläckage i eternittaket, fuktproblem i grund och bjälklag, fuktskadat golv i entrédel med WC och förråd, behov av energieffektivisering samt renovering el byte av fönster och dörrar. 

I samband med åtgärdsutredning gjordes även en funktionell behovs-inventering gjorts vilket pekar på behov av tillgänglighetsanpassning samt mer funktionella ytor för café, disk och kök.