Främjandet

”Hälleviksstrands Främjande som bildats den 6 nov. 1944 har till ändamål att
verka för gemensam trivsel och samverkan i Hälleviksstrand med omnejd.”

 

 

Citatet är taget från stadgarna för föreningen Hälleviksstrands Främjande  och beskriver föreningens ändamål.  Trots att detta skrevs för  ganska länge sedan sammanfaller det väl med syftet för den här webbplatsen.

Den drivs på ideell bas av förenings-medlemmar som vill utveckla den till att bli  en samlingsplats för Hälleviksstrand i alla avseenden och för alla dess innevånare.

Hälleviksstrand befinner sig i ett expansivt skede just nu, vi hoppas att med den här sidan kunna bidra till en bra kommunikation för hela samhället.

Under denna meny presenterar vi föreningens olika verksamheter, resten av webbplatsen är öppen för annat innehåll. Vi kommer därför succesivt att  göra det möjligt för andra att bidra till innehållet på olika sätt.

Om du vill bidra med något eller om du har synpunkter hör då av dig till någon i föreningen, kontaktuppgifter hittar du här.

Föreningens verksamhet

Föreningen Hälleviksstrands Främjande, i dagligt tal ”Främjandet”, bildades hösten 1944 av några personer med starkt engagemang som ville  tillvarata samhällsbornas intressen på bästa sätt. Om hur det gick till  du läsa mer här. Man sökte också efter en lokal att kunna samlas i, en mötesplats. Detta lyckades så småningom när man fick överta det gamla badhuset …

Föreningsokalen

För 80 år sedan var Hälleviksstrand ett samhälle som sjöd av liv och initiativkraft. Befolkningsantalet var stort och det fanns många barn och ungdomar. Föreningen Hälleviksstrands Främjande som bildats 1944 var i stort behov av en egen lokal för fester och sammankomster. Deras ögon föll på det då tomma och oanvända gamla vackra badhuset som …

Badplatsen

Här berättar vi om badplatsen….., kommer mer så småningom

Bli medlem

Vi välkomnar dig som vill bli medlem i Hälleviksstrands Främjande!
Föreningen är öppen för alla som ”vill medverka till att föreningens ändamål uppfylles”. Organisationsnummer 858500-0840  Medlemsavgiften är 80 kr/kalenderår,
även för barn och erlägges enklast genom insättning på vårt bankgiro. Bankgiro: 299-9118. Ange namn och adress för alla som betalningen avser. Skriv gärna …

Historia

Hälleviksstrands Främjandes historia: Det första mötet då föreningen ”För samhällets främjande” bildades hölls den 6 november 1944.
Program: under första mötet framlades förslag på saker som föreningen kan ordna t.ex. soffor, skräpkorgar, park, julgran och planteringar.
Namnet på föreningen säger ju också att allt som främjar samhället kan föreningen intressera sig för. Orsaken …

Styrelse

 
Styrelse och kommittéer i Hälleviksstrands Främjande.   Ordförande: Lars Wemme Vice ordförande: Per Oscarsson Sekreterare: Ingrid Uttberg Kassör: Lennart Rosell Ledamöter: Christer Eriksson Mona Oskarsson Carina Brockmar Suppleanter: Jan-Olof Kimfalk Katalin Fredriksson Rozsa Per Hallberger Ingegärd Brandin Mona Oskarsson Dick Philipson Badplatskommitté: Mona Oskarsson Per-Erik Näslund Claes-Håkan Ström Agneta Österberg-Näslund Byggnadsunderhåll-kommitté: Magnus …

Kontaktuppgifter

Postadess
Hälleviksstrands Främjande c/o Lennart Rosell Sollidsvägen 23, 474 95   Hälleviksstrand Mailadresser Ekonomiärenden:    kassor@halleviksstrand.se Övriga ärenden:       framjandet@halleviksstrand.se Kontouppgifter Medlemskap 80kr/pers/år Bankgiro 299-9118 Swish 123 45 248 80 Org nr 858500-0840 Boka lokalen Åse Oskarsson Örnekullevägen 3 , 47495 Hälleviksstrand Mobil  0760-084583  OBS nytt nummer ej alltid bemannat. E-post: boka@halleviksstrand.se

Integritetspolicy (GDPR)

Integritetspolicy för personuppgiftshantering

Ansvar för behandling av dina personuppgifter
Hälleviksstrands Främjande (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till …