Tillbaka till Främjandet

Badplatsen

Här berättar vi om badplatsen….., kommer mer så småningom

Simskolan 2020

Simskolan i Hälleviksstrand 6 – 24 Juli
Simlärare för i år är Antonia som kommer ha hjälp av assistenten
Karoline.
Anmälan sker via formulär på hemsidan (halleviksstrand.se) senast
2020-06-30. Efteranmälningar i mån av plats.
Grupper och tider sätts upp på anslagstavlan på badplatsen söndagen
den 5/7.
Vi kommer i år att erbjuda:
• Lek och plask – för de minsta med syfte att …