Tillbaka till Främjandet

Badplatsen

Här berättar vi om badplatsen….., kommer mer så småningom

Simskolan 2021

Simskolan i Hälleviksstrand 12 – 30 Juli
Simlärare för i år är Antonia som kommer ha hjälp av assistenten Robin.
Anmälan sker via formulär på hemsidan (halleviksstrand.se) senast
2021-06-30. Efteranmälningar i mån av plats.
Grupper och tider sätts upp på anslagstavlan på badplatsen söndagen
den 11/7 och skickas även via mail.
Vi kommer i år att erbjuda:
● Lek och plask – …