Tillbaka till Främjandet

Badplatsen

Här berättar vi om badplatsen….., kommer mer så småningom

Simskolan 2022

Simskolan i Hälleviksstrand 11 – 29 Juli
Simlärare för i år är Antonia som kommer ha hjälp av assistenten Robin.
Anmälan sker via formulär på hemsidan (halleviksstrand.se) senast
2021-06-30. Efteranmälningar i mån av plats.
Grupper och tider sätts upp på anslagstavlan på badplatsen söndagen
den 10/7 och skickas även via mail.
Vi kommer i år att erbjuda:
● Lek och plask – …