Tillbaka till Främjandet

Kontaktuppgifter

Postadess

Hälleviksstrands Främjande

c/o Roger Andersson

Mastvägen 15, 474 95   Hälleviksstrand


Kontouppgifter

Bankgiro 299-9118


Ordförande

Curt Åkesson

Dammevägen 6, 474 95 Hälleviksstrand,

Tel 0304-52565, 073-4022415

E-post:  framjandet@halleviksstrand.se


Kassör

c/o Roger Andersson

Mastvägen 15, 474 95   Hälleviksstrand

Tel 0304-52520, 0703-440285
E-post: roger.andersson@halleviksstrand.se


Sekreterare

Lennart Rosell

Norra Anrås 132, 444 61 Stora Höga

E-post: lennart.rosell@gmail.com

Tel 0303-777680, 076-797 97 90


Boka lokalen

Åse Oskarsson

Örnekullevägen 3 , 47495 Hälleviksstrand

Tel 0304-52300

E-post: boka@halleviksstrand.se