Nyhetsbrev projekt Andstensholmen – Aktivitetshus November 2018

Hej alla Strana-bor!

2018-10-22 Nyhetsbrev från Projekt Andstensholmen[2363

Vad har hänt sedan sist?

  • Grunden för bryggan är klar fram till och förbi byggnaden.
  • Sprängning/pålning samt grundkonstruktionen för byggnaden är klar.
  • Grundbesiktning utfördes den 18 oktober. Grunden befanns vara ordentligt utförd och godkändes härmed.
  • Byggmöte hölls med byggfirman Dalhagen Bygg den 26 oktober för att stämma av måttritningar, materialval etc.
  • En arbetsdag organiserades den 27 oktober där man täckte med brädor under samt framför byggnaden. Bra uppslutning trots kylan. 

Vad gör vi nu?

  • Vi bearbetar kommunen för att få anslag därifrån.
  • Vi har tagit kontakt med Orust Sparbank angående medel.
  • Vi ska besluta om detaljer i byggnationen såsom fönster, materialval för golv, väggar etc.
  • Nästa steg i byggnationen är att kommunen kommer och gör utsättning av byggnaden. Detta bör ske närmare byggstart.
  • Byggfirman beräknas starta upp bygget under våren.

Sökning av medel:

Tyvärr så fick vi åter igen avslag från Allmänna arvsfonden.

Men vi fick precis reda på att vi får 150.000 kr från Thordénsstiftelsen som ska användas till omklädningsrum och duschar. JJ

Vi arbetar hårt när det gäller sponsring till projektet, men vi är naturligtvis fortfarande mycket intresserade av bidrag från er, stort som litet.

 

Privat sponsring:

Bidrag skickas in till Främjandets Bg 299-9118 eller Swishas till 12345 24880. Märk inbetalningen ”Andstensholmen” samt ange ert namn och mail-id.

 Företagssponsring:

Önskar ditt företag ge ett sponsorbidrag, har vi flera nivåer på dessa.

Om ni vill veta hur detta går till, kan ni kontakta någon av nedanstående:

 

Per Oscarsson, 0706 – 549 563    

per@otm.se

Roger Andersson, 0703 – 440 285
roger.andersson@halleviksstrand.se               

Hans Abrahamsson, 0709 – 743 334

hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Projektgruppen består av:

Per-Erik Näslund

Per Oscarsson

Hans Abrahamsson

Ingegerd Brandin

Roger Andersson

Susanne Kovacs Österberg

 

 

Vänligen

Hälleviksstrands Främjande

HKSS