Ingegerd Brandin

Author's posts

Nyhetsbrev projekt Andstensholmen – Aktivitetshus November 2018

Hej alla Strana-bor! 2018-10-22 Nyhetsbrev från Projekt Andstensholmen[2363 Vad har hänt sedan sist? Grunden för bryggan är klar fram till och förbi byggnaden. Sprängning/pålning samt grundkonstruktionen för byggnaden är klar. Grundbesiktning utfördes den 18 oktober. Grunden befanns vara ordentligt utförd och godkändes härmed. Byggmöte hölls med byggfirman Dalhagen Bygg den 26 oktober för att …

Continue reading

Nyhetsbrev projekt Andstensholmen ”Gångbrygga/Bastu/Tribun” Dec 2017

Hej alla glada Strana-bor! Sedan senaste nyhetsbrevet har följande hänt: Vi har ansökt och fått beviljat stöd till projektet från LEADER i Bohuslän med 1.018 tkr. Detta bidrag kommer att gå till det som vi kallar etapp 2a. Det vill säga sprängning, grundläggning samt byggnation av samlingslokal / möteslokal / tribun. Arbetet beräknas starta tidigt …

Continue reading