Nu är snart 2021 till ända. Vi ser fram emot 2022.

Vad kommer vi minnas av det gångna året distansarbete, vaccinsprutor, hemester, men också det året som Tribunen fick sitt namn och ”togs i drift”.  Styrelsen vill tacka medlemmar sponsorer och besökare för det fantastiska gensvar det varit med bokningar. Privata sammankomster företags och föreningsmöte, bröllop och naturligtvis seglingshögkvarter. 
Styrelse tackar för det gånga året och tackar för alla fantastiska insatser under året.