After work med mera

På senaste styrelsemöte 11/1 beslutades att föreningen skjuter upp den planerade AW:n tillsvidare med tanke på den snabba spridningen av  Covid- 19 i dess olika former i västra Götaland.  Mvh styrelse.