Föreningen Lekplatsen.

Föreningen Lekplatsen i Hälleviksstrand är nu ägare till Bernts äng. Köpeskillingen är erlagd.
Lagfarten är beviljad, vi har skickat in pengar till stämpelskatten.
Allt detta tack vare ett fantastiskt gensvar på vårt upprop.
Jag hoppas att alla i byn och alla runt i kring nyttjar vår gröna plätt.
Med vänliga hälsningar
Per Abrahamsson Ordförande Föreningen Lekplatsen.