Arbetspass, spikning gångbrygga KL 10-14

Medtag hammare. Vi bjuder på fika.

Inställs vid dåligt väder.

Sönd 19 dec

Sönd 26 dec

Onsd 29 dec

Sönd   2 jan

Sönd   9 jan

Sönd 16 jan

Sönd 23 jan

Sönd 30 jan