Hälleviksstrandsveckan

Hälleviksstrandsveckan när det sist begav sig....

Vi kan konstatera att planeringen inför Hälleviksstrands-veckan 2012 går framåt. Liksom tidigare år är detta ett projekt som genomförs tillsammans med HKSS. Båda föreningarna har fått förnyade krafter till detta.

I år är projektet också förstärkt med professionella resurser, Mitt andra hem-krögarna skall t.e.x. stå för mat och dryckservering, tillstånd mm.

 

Föreningarna organiserar dags/kvällsprogram, musik och aktiviteter, enligt årets program (PDF). Programminnehållet är något bantat i år vad det gäller antal kvällsaktiviteter/musik. Programmet kommer att distribueras ut tillsammans med Främjandets nyhetsbrev om några veckor…