Färjan planeras flytta 16 juni 2013

Nu uppges från kommunen att datum för flytt av Käringöfärjan från Hälleviksstrand till Tuvesvik planeras bli av 16 juni 2013. För oss i Hälleviksstrand innebär flytten givetvis minskad trafik och färre bilar på parkeringarna. Men också, förhoppningsvis, att planket på Hamnplan monteras ner liksom tilläggsrampen som installerades specifikt för båten Strömstierna. Samt att allt övrigt …

Fortsätt läsa

Hällevik Resort bygger vidare

I samband med LUP-mötet 10 november i Lokalen berättade  Peder Grimstad, entreprenören bakom Hällevik Resort, om planerna för anläggningen. Peder berättade att arbetet återupptagits och att inredning och färdigställande av restaurangen statar i början av 2013 för att vara klar att invigas i mitten av juni. I juni startar också gjutningen för badanläggningen med målet …

Fortsätt läsa

Lokalens sopgård fått ett lyft

    John Bergström från byggnadskommittén har sett till att gården för uppställning av tunnor för restprodukter och kompost har fått ett lyft.
Gräs och jord har skalats bort och ersatts med stenplattor. Det är nu enklare för SRAB att få ut tunnorna och mycket trevligare underlag att gå ut på för att slänga …

Fortsätt läsa

Ladda mer