Tillbaka till Främjandet

Styrelse

 


Styrelse och kommittéer i Hälleviksstrands Främjande.

 

Ordförande:

Curt Åkesson

Vice ordförande:

Per Oscarsson

Sekreterare:

Ingrid Uttberg

Kassör:

Roger Andersson

Ledamöter:

Christer Eriksson

Anders Johnsson

Johan Oskarsson

Suppleanter:

Ingrid Uttberg

Carina Brockmar

Katalin Fredriksson Rozsa

Per Hallberger

Cecilia Oskarsson

Mona Oskarsson

Badplatskommitté:

Olof Jakobsson

Per-Erik Näslund

Claes-Håkan Ström

Agneta Österberg-Näslund

Byggnadskommitté:

Magnus Uttberg

John Bergström

Kjell Isacsson

Marcus Lindström

Katalin Fredriksson Rozsa

Parkkommitté:

Agneta Hultgren

Evy  Johansson

Annika Ekman

Gunilla Sandberg

Lokalenkommitté:

Carina Brockmar

Eva Friberg

Cecilia Oskarson

Mona Oskarsson

Åse Oskarsson
(Bokning)

Tribunenkommitté:

Per Oscarsson

Roger Andersson

Hans Abramson

Ingegerd Brandin

Per-Erik Näslund

Ingvar Javer

Samhällsbyggnads-kommitté:

Eija Andelin

Hans-Erik Gustavsson

Lennart Mattson

Ronny Glemberg

Revisorer:

Els-Marie Ragnar

Örjan Ström

Revisorsuppleanter:

Karin Ekman Lith

Ann Wettergren Agell

Valberedning:

Lotta Rosander Hallberger

Lennart Mattsson

 

Logga in

Nyhetsbrev