Tillbaka till Främjandet

Historia

Hälleviksstrands Främjandes historia:

Det första mötet då föreningen ”För samhällets främjande” bildades hölls den 6 november 1944.
Program: under första mötet framlades förslag på saker som föreningen kan ordna t.ex. soffor, skräpkorgar, park, julgran och planteringar.
Namnet på föreningen säger ju också att allt som främjar samhället kan föreningen intressera sig för. Orsaken till att det behövdes en förening var, enl. Erling Ström, att särskilt damerna i samhället var drivande för att få en egen lokal att kunna ordna symöten och arbetsaftnar m.m. Dessutom hade några av sommargästerna visat allt för stort intresse av att på egen hand bestämma över samhällets kommande planteringar och utsmyckningar.

Årsavgiften för medlemmarna sattes till 1 krona!

För att få in pengar för övrig verksamhet beslöts att s.k. arbetsaftnar skulle ordnas.
Där förfärdigade medlemmarna olika saker (det var damerna som sydde och stickade) som sedan kunde försäljas på fester och basarer. Den första arbetsaftonen hölls redan den 16 nov. på Hotellet. Då föreningen saknade egen lokal flyttades möten och arbetsaftnar runt i samhället.
Den första styrelsen bestod av följande personer:
[one_third]

Ordförande:
Ernst Arvidsson

Ledamöter:
Alvar Johansson
Erling Ström
Jenny Bergman
Ingrid Samuelsson
Levin Andersson
Lisa Bengtsson
Karl Eriksson

[/one_third][one_third]

Suppleanter:
Agusta Hansson,
Svea Larsson
Eric Ström.

Revisorer:
Märta Berg,
Gunborg Martinsson

Suppleanter:
Hildur Samuelsson
Alma Arvidsson[/one_third][one_third_last]

För att kunna hålla en första fest diskuterades möjligheten att få låna Stensbo skola.
En festkommitté bildades, som efter förslag av Jenny Bergman endast skulle bestå av damer. Dessa valdes: Jenny Bergman, Ingrid Samuelsson, Lisa Bengtsson, Berta Albinsson, Svea Larsson, Greta Karlsson, Gunhild Arvidsson, Agda Olsson, Hildur Eliasson, Majken Lundgren, Hanna Boberg, Märta Berg, Karin Karlsson och Linnéa Andersson.

Senare, i maj 1945 invaldes även följande personer i festkommittén:
Alvar Johansson, Levin Andersson, Karl Eliasson, Erling Ström och Ernst Arvidsson.

På ett möte 16 november 1944 meddelade ordf. Ernst Arvidsson att han skaffat ett förmånligt anbud på soffor med gjutna järngavlar. Föreningen beslöt inköpa 6 st. soffor, 6 fot breda för 69 kr/st. Ännu finns två av dessa soffor kvar, och står renoverade och ommålade bakom kiosken, med fin utsikt över sjön.

(De placerades: vid avtagsvägen till doktorns, vid Lundbergs (sväng?) en på västsidan,
en på nya vägen genom samhället, en på Dammen, en vid ångbåtsbryggan)

Föreningen beslöt tala med markägaren, för att om möjligt få arrendera Dammen och anlägga planteringar där.

En fråga som togs upp 21 april 1945 var att till vägstyrelsen ingå en begäran om placering av en slaggplats för gengasbilar vid ångbåtsbryggan.

Föreningen beslöt att inköpa 7 st. papperskorgar att placera runt om i samhället.
Dessutom beslöts att införskaffa ett livbälte för placering vid ångbåtsbryggan.

Föreningen diskuterade även frågan om ett s.k. avträde vid kajen. Frågan fick bero tills SJ byggt sitt vänthus. (Kan det vara det vi väntar på än?)

Frågan om egen samlinglokal var med från början: 21 april 1945 beslöts att avsätta 400 kr.
som grundplåt till samlingslokal.

Ett hus som stod tomt, tillhörde Frans O. Bergman. (Det var det huset som senare blev Åkes Livs.) Han begärde först 12 000 kr. men sänkte sedan till 10 000 kr. men det var ändå för dyrt tyckte styrelsen, särskilt som grundmuren håller på att sjunka undan huset. Styrelsen gav ett bud på 7000 kr. Tydligen blev det ingen affär av.

Vid mötet den 25 januari 1949 diskuterades möjligheten att iordningställa Badhusföreningens då oanvända varmbadhus till samlingslokal. Styrelsen beslöt att ingå till Badhusföreningen med en skrivelse för att efterhöra dennas syn på saken och ev. villkor för överlåtelse.

Vid nästa möte den 18 mars 1949 hade avtalsformulär från Badhusföreningen inkommit.
Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att godkänna de villkor som badhusföreningen framfört och med tacksamhet mottaga byggnaden, vilket också skedde på kommande årsmöte den 21 mars 1949. Samtidigt beslöts att namnet på föreningen skulle ändras till ”Hälleviksstrands Främjande”

Lokalen krävde stor om- och tillbyggnad. För finansieringen beslutades att upptaga ett lån i Tegneby Sparbank (nuvarande Orusts Sparbank) på 15 000 kr. 15 betrodda borgensmän utsågs.

Vid ett möte 20 mars 1950 läste Ernst Arvidsson upp ett brev från sommargästen dir. Edström angående sommargästernas disposition av Lokalen. (Enl. Erling Ström begärde sommargästerna att få disponera Lokalen hela sommaren, och de årsboende resten av året.) Ernst Arvidssons förslag till svar godkändes enhälligt av styrelsen. Troligen var det ett avslag av sommargästens begäran.

Till Lokalens förste vaktmästare utsågs Levin Andersson.
Hans arvode var först 100 kr/år, men höjdes senare till 300 kr/år.

ABF hade ett bibliotek i Lokalen. Det sköttes av en styrelse bestående av Erling Ström, Bertil Oscarsson och Stig Lundgren. Dessutom en repr. från vardera fackförenings (varvet och fabriken) styrelse.

1951 godkändes ett hyreskontrakt med en hr. Kjäll Vejroth från Göteborg angående biografföreställningar i Lokalen.

1954 inkom förslag från Birger Eriksson angående inköp av en beg. filmapparat med div. tillbehör för 1500 kr.

1954 firade föreningen sitt 10-årsjubileum. Då framfördes en visa av Gustav V. Andersson, troligen på den då välkända melodin ”Turalleri…..” (Hela texten finns med i första protokollsboken.)

Under vårterminen 1956 var det ombyggnad av Stensbo skola, och då inkom skolstyrelsen med en förfrågan om att få hyra Lokalen som skolsal. Föreningen beslöt att begära 375 kr./mån. Fri städning och vattenhämtning skulle ingå i hyran. Elvärmen beräknades kosta 14-15 kr/dygn. Vaktmästaren Severinssen (som efterträtt Levin Andersson) åtog sig städningen för 1 kr./dag. Fotogenkaminer inköptes för att sänka värmekostnaderna. Då ville Severinssen ha 2 kr./dag då fotogenkaminerna krävde mer tillsyn än elvärmen.

…fortsättning följer.