Hjärtstartaren på ny plats

En ny hjärtstartare har inköpts, då den gamla gått sönder pga skadegörelse.

Hjärtstartaren nu inuti ett skåp utanför Lokalen

Hjärtstartaren finns numera inuti ett skåp utanför Lokalen

Den har installerats i ett skåp på utsidan av Lokalen på den norra sidan mot båthamnen.
Skåpet är försett med värmeelement. Om man öppnar skåpet, kommer en kraftig ljud- och  ljussignal att aktiveras, för att undvika att skåpet öppnas i onödan bara av nyfikna.

Nu får vi verkligen hoppas på att denna åtgärd håller de nyfikna och klåfingriga borta från Hjärtstartaren och att den bara används då det verkligen behövs.