Ändringar på websidan

Föreningens  webbsida har fått ett något förändrat utseende.
Under fliken Samhällsbyggnadskommitten (SBK)  ges plats för information om arbetsgrupper etc.
Tanken är att på denna sida samla info om samhällsfrågor.

Andstensholmengruppen  har t.ex fått en egen flik och det finns inläggssida  för  SBK’s utsedda kommunikatörer. 

Där finns också styrelsens uppdragsbeskrivning för SBK och arbetsgrupper.