Välkommen till Hälleviksstrands och Främjandets nya hemsida

 

Hälleviksstrand är ett anrikt samhälle på västra Orust som har haft förmånen att bibehålla sin ursprungliga karaktär av genuint kustsamhälle. Många klassiska kustnäringar har visserligen försvunnit men skärgården och havet sätter fortsatt sin prägel på byggnation och verksamheter. Detta vill vi fortsatt bevara och anpassa till en ny framtid.

 

 

Främjandet är samhällsföreningen som i årtionden arbetat för gemensam trivsel och samverkan i Hälleviksstrand, och som nu också verkar för att utveckla Hälleviksstrand till ett av Bohuskustens mest trivsamma och attraktiva samhällen för boende och besökare.

Som ett led i det utvecklingsarbetet lanserar nu Främjandet en ny hemsida. Den är utformad som en ”portal” eller ett ”öppet rum”. Den görs tillgänglig för alla samhällets aktiviteter och verksamheter att kunna presentera sig. Vår förhoppning är att den ska bli en samlingsplats för Hälleviksstrand i alla avseenden och för alla dess innevånare. Hemsidan är också tänkt att vara välkomnande för besökande och vara en hjälp att hitta till och runtom i samhället.

Hemsidan drivs av Främjandet som ansvarar för teknik, struktur och löpande drift. Den drivs av föreningsmedlemmar på ideell bas och aktualitet och kvalitet är helt beroende av enskilda intressenters bidrag och engagemang. En liten supportgrupp inom Främjandet ger hjälp och stöd till skribenter att enkelt kunna bidra och ger också riktlinjer och råd för att bibehålla kvalitet, inriktning och aktualitet.

Välkommen att medverka i och använda den nya hemsidan, för alla vår gemensamma trivsel och gemenskap i Hälleviksstrand – här ska vara gott att bara vara.