Nu rustar vi lokalen…

Det är full aktivitet  i Lokalen just nu….,

Marcus och Nils-Rune tar mått på akustikplattor som skall monteras på gaveln, John avvaktar besked.

Främjandet  håller på att slutföra ett planerat projekt som syftar till att åstadkomma bättre akustik Lokalen.  Vi har ganska länge haft problem med bullrig miljö vid sammankomster med mycket folk, som tex våra afterwork-kvällar. Därför har vi inte haft musikuppträdande på länge, tom bakgrundsmusik har upplevts som störande.

Vi har har även  tagit in offerter på ljudsystem som kunde vara lämpliga att använda i Lokalen, men sett oss tvungna att avvakta med dessa beslut tills dessa att åtgärder för ljuddämpning genomförts.

Nils-Rune och John kapar till en skiva.

Vi har tagit hjälp av expertis för att få fram förslag till åtgärder samt kostnader för dessa. Per-Åke Berg, numera pensionerad akustiker med förflutet på Ingemansson Technology, har hjälpt oss med beräkningar. Han kom fram till att vi behövde täcka in ca 100m ²  med absorberande material för att få avsedd effekt. Lars Lindström på Paroc som liksom Per-Åke har anknytning till Hälleviksstrand, har sett till att vi fått fram så kallade akustikplattor till reducerat pris. Han har också sponsrat transporten. Trots detta medför projektet betydande kostnader för föreningen.  Plattorna monteras i taket i caféet,  i snedtaket samt ena gaveln i stora salen. Vi hoppas att dessa åtgärder skall räcka till för ge en bättre ljudmiljö vid sammankomster framöver.

Samtidigt passar vi på att göra en del målnings- och underhållsarbeten, framförallt i stora salen. Arbetet utförs ideellt under ledning av byggnadskommittéen och skall vara klart till nästa afterwork, den 24 februari.  Hjärtligt välkommen då.