Information från projekt Andstensholmen – Hälleviksstrands nya Gångbrygga, Bastu och Tribun

Byggbeslut – nu kör vi igång!!

Efter flera års arbete, har vi nu äntligen alla tillstånd i sikte. Strandskyddsdispens är beviljad, bygglovet klubbas av kommunen i slutet av augusti. Projektet är indelat i olika etapper, och kommer att genomföras i den takt finansiering och arbetsinsatser tillåter.

 

  1. Gångbrygga från jolledäcket fram till tribunen
  2. Rivning av gammal tribun samt byggnation av ny tribun/möteslokal/bastu
  3. Gångbrygga från tribun fram till badplatsen

Vi har nu fått beslut på att starta etapp 1. Bryggbyggare är bokad och arbetet kommer att starta i mitten av oktober.

 

Under 2014 skickades information ut om projektet, med en sondering om intresse och vilja att bidraga med pengar och/eller arbete. Utfallet av denna enkät var väldigt positivt, och bedömningen var att projektet skulle kunna genomföras.

 

Vi öppnar nu upp insamlingen ifrån privatpersoner och företag. Ni som anmält intresse att bidra med pengar kan sätta in summan på Främjandets Bg 299-9118 eller Swisha till 12345 24880. Märk inbetalningen ”Andstensholmen”.

 

Frågor om insamling eller intresseanmälan ställs till mail: ingegerd.brandin@volvo.com eller tel 031-3220728.

Bidragsgivare, i form av arbete eller pengar, kommer att synliggöras och premieras.

 

Informationsmöte i Lokalen torsdag den 4 aug kl 15:00

Där kommer mer information att ges samt frågor besvaras. Mer information kommer att finns tillgängligt på Främjandets hemsida (halleviksstrand.se). Frågor besvaras även av föreningarnas kontaktpersoner, enligt nedan.

 

 

Hälleviksstrands främjande                                      HKSS

Per Oscarsson                                                          Hans Abrahamsson

E mail: per@otm.se                                                   E mail: hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Tel: +46 (0)706 549563                                           Tel:  +46 (0)709 743334