Gåva till Hälleviksstrands främjande från Sällskapet Stranas Historia.

Det är med stor tacksamhet vi tar emot nedanstående gåva!
Styrelsen Hälleviksstrands främjande.

Det är med stor glädje vi den 31.12.2019 kommer att överföra summan 53.808 kronor som gåva till era respektive föreningar. Se bif Gåvobrev.

Beloppet utgör den samlade behållningen från föreningen Sällskapet StranasHistoria när vi i och med årsskiftet avlutar föreningens verksamhet. Vi hade som mål vid starten av föreningen att färdigställa och publicera en bok om just Stranas historia vilket vi slutförde under innevarande år. Vi har finansierat vår i övrigt helt ideella verksamhet genom att producera och ge ut kalendrar, ett antal skrifter och diverse övrigt material baserat på bilder och berättelser om det gamla Hälleviksstrand.

Vi är stolta över att vi hanterat ekonomin så väl genom åren att vi kunnat skapa detta inte oansenliga överskott. Också, det är givetvis invånarna i Hälleviksstrand som genom sitt intresse och stöd gjort detta möjligt varför vi anser att överskottet bör återgå till boende i Hälleviksstrand. Därav formuleringarna av vår önskan om till vilka ändamål pengarna ska användas, vilket vi hoppas att ni kommer att respektera.

Med varma hälsningar om ett Gott Nytt År
Sällskapet StranasHistoria genom Håkan Bergendahl

Gåvobrev