Färjan planeras flytta 16 juni 2013

Nu uppges från kommunen att datum för flytt av Käringöfärjan från Hälleviksstrand till Tuvesvik planeras bli av 16 juni 2013. För oss i Hälleviksstrand innebär flytten givetvis minskad trafik och färre bilar på parkeringarna. Men också, förhoppningsvis, att planket på Hamnplan monteras ner liksom tilläggsrampen som installerades specifikt för båten Strömstierna. Samt att allt övrigt skräp på kaj och brygga transporteras bort. Om så sker ger det oss tillfälle att göra Hamnplan till en trivsam plats för möten och aktiviteter. Sannolikt kommer flytten av färjan också att påverka Västtrafiks turlista och placering av hållplatser. Mer om detta längre fram, när deras planering klarnat.