Årsmöte Hälleviksstrands Främjande

Måndagen 22/4 kl 10:00 i lokalen.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmöte.

Efter mötet blir det info information om projekt Andstensholmen.