Nu gör vi ett brett samlat försök att levandegöra Hälleviksstrands historia

Många boende i Hälleviksstrand har olika dokument om husen, människor och händelser i Hälleviksstrand – värdefull historia som riskerar att falla i glömska om inget görs.

Många har därför också börjat ett arbete med att dokumentera Stranas historia, bl a annat genom ett initiativ i Främjandets styrelse. Men också flera andra i samhället har genom åren gjort enskilda insatser. Men inget samlat grepp har ännu tagits som tar fasta på att utgå från allas material.

Därför bjuds nu dessa engagerade Hälleviksstrandsbor in att gemensamt och tillsammans sammanställa och sortera sitt eget och andras material. Förslaget är att inledningsvis sortera upp materialet per hus i mappar, en mapp per hus, i syfte att dokumentera en kort historik om respektive hus. Materialet kan omfatta gamla och nya bilder, kartor och ritningar, foton på ägare, verksamheter som varit i husen mm.

Sammanställningarna kan få en rad användningsområden. Boende i husen får sitt eget hus historia beskriven. Korta historieskyltar utanför husen kan göra samhället intressantare att vandra runt i. Underlaget kan också inspirera till att bibehålla eller återskapa husens byggnadskaraktär etc.

Underlaget är tänkt att presenteras i olika former, till exempel på hemsidan, i en eventuell skrift, som inspiration och underlag till andra beskrivningar av olika slag. Förslaget är också att vid en lämplig tidpunkt under sommaren 2013 genomföra en ”utställning” som presenterar sammanställningen, där besökare kan komplettera med egna uppgifter om till exempel vilka personerna är på en viss bild, när ett hus byggdes, vilka verksamheter som bedrivits i husen, vilken händelse som fotograferats etc.

Utöver att sammanställningarna ger en identitet åt husen så levandegör husens samlade historia också hela samhällets historia. Med denna samhällets historia som underlag kan vi bättre utveckla Hälleviksstrand in i framtiden.

Vill du vara med på första träffen, anmäl dig till Håkan via mail hakanbergendahl@gmail.com eller ring 0033610815033, alternativt 0706507799. Välkommen.