Verksamhetsberättelse 2015

Föreningens verksamhetsberättelse för 2015 har godkänts av årsstämman, läs den här.