Uppdatering av medborgardialogen om planprogram för Strana & Halla

Från sommaren och fram emot hösten/vintern har kommunen haft en enkät om vår närmiljö på Orust.se. 

 

Nu har jag publicerat en interaktiv redovisning av enkätsvaren som inkommit under sommaren. Applikationen vi använt fungerar bäst på fullstora dator-skärmar, mobiltelefoner är inte att rekommendera i detta fall.  Svaren vi fått på de olika textfrågorna, respektive på de delområden som kommenterats mest kring på synpunkts-kartan. Observera att vi medvetet valt att inte publicera alla fritextkommentarerna från synpunktskartan, då det blir ett uppenbart integritetsproblem.

Det finns en del intressanta slutsatser man kan dra utifrån svaren, som ni kommer märka när ni läser igenom presentationen. Jag vill avslutningsvis understryka att alla slutsatser kommer fördjupas än mer i planprogrammet,

Med vänliga hälsningar
Carl-Johan Hjalmers
Planarkitekt

Länk

Medborgardialog enkät 2018

2018-12-17