Uppdatering av medborgardialogen om planprogram för Strana & Halla

Från sommaren och fram emot hösten/vintern har kommunen haft en enkät om vår närmiljö på Orust.se.    Nu har jag publicerat en interaktiv redovisning av enkätsvaren som inkommit under sommaren. Applikationen vi använt fungerar bäst på fullstora dator-skärmar, mobiltelefoner är inte att rekommendera i detta fall.  Svaren vi fått på de olika textfrågorna, respektive på …

Fortsätt läsa

Varmt välkommen till Luciafirande i Lokalen

Luciamys i lokalen 16 december kl 14. Lucia med följe och sång.

Nyhetsbrev projekt Andstensholmen – Aktivitetshus November 2018

Hej alla Strana-bor! 2018-10-22 Nyhetsbrev från Projekt Andstensholmen[2363 Vad har hänt sedan sist? Grunden för bryggan är klar fram till och förbi byggnaden. Sprängning/pålning samt grundkonstruktionen för byggnaden är klar. Grundbesiktning utfördes den 18 oktober. Grunden befanns vara ordentligt utförd och godkändes härmed. Byggmöte hölls med byggfirman Dalhagen Bygg den 26 oktober för att …

Fortsätt läsa

Ladda mer