Stranas Historia

Läs mer genom att följa länken här    

Strandstädning OFC

Lördagen 26 april fick vi innevånare i Hälleviksstrand hjälp med att städa stränderna i och runt samhället då organisationen Städa Sverige och Orust fotbolls club kom till Hälleviksstrand. Tack för detta. /Styrelsen /Klicka för att se bild

Årsmöte Hälleviksstrands Främjande

Måndagen 22/4 kl 10:00 i lokalen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmöte. Efter mötet blir det info information om projekt Andstensholmen.