Kallelse till årsmöte i Hälleviksstrands främjande.

Årsmöte Hälleviksstrands Främjande sön 24 april kl 11:00 i Lokalen.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan.
Med vänliga hälsningar/ Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen