Gåva från Orust Sparbank

Onsdagen 19/8 fick jag mottaga en check till Hälleviksstrands Främjande från Orust Sparbank! Det är ett stöd som OS delar ut för att lindra konsekvenserna av Corona efter typ, återbud vid uthyrning, inställda tillställningar. Vi sökte från dessa avsatta medel och fick alltså 60 000kr! Tack Orust Sparbank.
I samband med mottagande av den symboliska checken informerade vi om vår verksamhet och gjorde även ett studiebesök i Aktivitets-huset där vi tidigare fått sponsring av vår lokala bank.