Tillbaka till Lokalen

…mer om lokalen

För 70 år sedan var Hälleviksstrand ett samhälle som sjöd av liv och initiativkraft. Befolkningsantalet var stort och det fanns många barn och ungdomar. Föreningen Hälleviksstrands Främjande som bildats 1944 var i stort behov av en egen lokal för fester och sammankomster.

Deras ögon föll på det då tomma och oanvända gamla vackra badhuset som ägdes av Badhusföreningen. Efter några kontakter mellan föreningarna överlämnades den 2 mars 1949, ett avtal där Badhusföreningen utan kostnader överlät huset till Främjandet! Ett villkor var att Främjandet under inga förhållanden fick sälja, överlåta eller flytta byggnaden, då den skulle ”tjäna Hälleviksstrands bästa”. Främjandet tog tacksamt emot erbjudandet, och byggnaden fick det självklara namnet ”Lokalen”.

Under de 70 år som gått sedan dess har Främjandet byggt om och byggt till Lokalen i flera omgångar. Lokalen har använts till oräkneliga fester, bröllop, lucia- och julfirande, många olika slags kurser och utställningar. Under många år fanns bibliotek och biograf.

Åtskilliga stormöten, där Hälleviksstrandsborna informerats om kommande planer och beslut, har ägt rum i Lokalen. Vi som nu lever och verkar i Hälleviksstrand kan väl knappast föreställa oss hur det hade varit utan Lokalen och Främjandet. Vi tar för givet att det finns en fin lokal för nästan alla samhällets behov och intressen. Tack vare Lokalen är Hälleviksstrand en betydligt trevligare plats att leva på, än den annars skulle ha varit.