Fake News/ Stiftelsen Navigare Necesse Est, numera Stiftelsen svenska Prolificsällskapet (SPSS)

Har skickat ut ett meddelande som epost och som meddelande i brevlådan.
Där står i stil med att det är på gång ett nytt samarbetsavtal mellan Främjandet ,HKSS och Förlig vind .  Detta är rena rama fake news. Tvärt om vi har tagit avstånd från det man kan läsa om på.
http://ssps.prolific.se/inbjudan-om-medlemskap/slutord/

Styrelsens strategi 2020 omfattar följande steg.

Steg 1 
1.Söka och utse ny projektledare
2.Bilda och registrera ideella föreningen PROLIFICSÄLLSKAPET 3.Kalla medlemmarna till ett konstituerande möte (online)
4.Presentera föreningens plan och budget för 2021
5.Välja föreningens styrelse
6.Tid för nästa medlemsmöte
Steg 2
1.Inköp av Kongsberg simulator
2.Inköp av övningsfartyg
3.Hyra av båtplats
4.Teckna avtal med lärare och partners
5.Provverksamhet med simulator och övningsfartyg (online)
Steg 3
1.Marknadsplan A sjösätts
2.Verksamheten flyttas till Ellös
3.Marknadsplan B tar över
4.Filialverksamhet i England öppnas
5.All verksamhet avyttras
6.Likvidationen inleds