Etapp Hälleviksstrands samhälle

Vi/Orust kommun har startat upp etapp Hälleviksstrands samhälle, en del av VA-länk Väst.
I början av september startades arbetet med att förnya va-ledningarna i Hälleviksstrands samhälle upp.
Sträckan som ingår i denna etapp sträcker sig från boulebanan i norr till korsningen Sollidsvägen/Dykärrsvägen i söder. Arbetet beräknas pågå mellan september 2021 och april 2022.
Under tiden som arbetet pågår kan det bli lite stökigt i anslutning till och i arbetsområdet.
Det kommer att finnas provisoriskt vatten till alla fastigheter under byggtiden.
Entreprenör: Markbygg

Projektledare: Fredrik Kilpi
Kontakt: fredrik.kilpi@orust.se