Digi-teknikträffar på biblioteken

Publicerat 2019-02-11 på Orust.se 

Detta inlägg har vi tagit från kommunens hemsida men det gäller ju även våra medlemar

Våra bibliotek får under 2019 extra stöd i form av projektpengar från Kulturrådets Stärkta bibliotek. Det är en nationell satsning som genomförs för att stärka folkbiblioteken i Sverige.

I samarbete med ABF Sydvästra Götaland anordnar biblioteken digitala träffar för den som vill lära sig mer om smartphones, surfplattor och internet. Den här typen av kunskapsförmedling utgör en central del av bibliotekets uppdrag gentemot allmänheten.
Digitala träffar är ett sätt att angripa Det digitala utanförskapet (källa: Internetstiftelsen). Det finns fler områden inom den digitala biblioteksverksamheten där vi kan ge våra kommunmedlemmar bättre förutsättningar att vara en del av det demokratiska samhällets utveckling.
Digi-teknikträffar
Hittills har det vi haft tre träffar på Ellös bibliotek, för målgruppen nya och ganska nya användare. En träff återstår i Ellös och sedan startar vi motsvarande upplägg på Henåns bibliotek under fyra onsdagar mellan den 27 februari och 20 mars.
Rikard Larsson från ABF håller i träffarna. Förutom att hjälpa kursdeltagarna med specifika frågor, berättar och visar Rikard hur du generellt kan nyttja tekniken för att få ut mer av till exempel din iPad. Om intresse finns från kursdeltagarna kan bli aktuellt med en fortsättning i någon form.
Ytterligare aktiviteter på temat digitalt är på gång, så håll utkik.

https://www.orust.se/nyhetsarkiv/upplevaochgora/digitekniktraffarpabiblioteken.5.3856a32316867a79a52c3dae.html