After Work

Föreningens styrelse beslutade 2021-09-07 att avvakta med After Work till tidigast efter årsskiftet. Vi vill se hur det faller ut med slopade restriktioner.